Wie zijn wij?

Mensen van Overal is een nieuwe stichting, we zijn januari 2019 begonnen, op initiatief van
migranten zelf.
Wij vinden dat integratie best leuk mag zijn en willen laten zien dat wij als
migranten de Haagse samenleving wat te bieden hebben.
We zijn onafhankelijk, onpartijdig en niet-religieus. Onze oprichters zijn voornamelijk
Syriërs, maar we zijn er voor iedereen, ongeacht status, herkomst, religie, geaardheid,
enzovoort.
Onze vrijwilligers zijn goed opgeleide professionals en ervaringsdeskundigen. Zij komen
ondermeer uit Syrie, Palestina, Afghanistan, Irak, Nederland, Brazilie, Iran, Somalie en
Eritrea en zijn o.a. arts, docent, ICT-er, ondernemer, tandarts, jurist, socioloog
natuurkundige en psychiater.

  

Waarom bestaan wij?

Wij, de meesten van ons, zijn zelf een paar jaar geleden in Nederland aangekomen. Wij
hebben de bodem gezien. We pakken de draad weer op en zijn bezig onze plek te vinden.
We zijn bezig met opleidingen, werk, hebben plannen. Maar wij weten ook hoe zwaar het
was. We zien lotgenoten worstelen. We zien mensen struikelen over oplosbare problemen,
we herkennen de angsten en misverstanden. Maar we zien ook oplossingen.
Wij willen, met Nederlanders, met andere organisaties, een brug slaan naar de Haagse
samenleving. Daarbij kijken wij naar de toekomst. We willen mensen een stap verder
helpen. We doen dat als professional, als ervaringsdeskundige en vooral als mens. Want
niemand is alleen maar vluchteling.
Wij willen laten zien wie we zijn en wat we te bieden hebben.
Wij geloven dat we met begrip en menselijkheid een tegenwicht kunnen bieden aan
hardheid en polarisatie.
Wij geloven dat mensen die ruimte krijgen zichzelf te zijn meer bij kunnen dragen aan de
stad dan degenen die tegen heug en meug in hokjes gepropt worden.
Wij bieden ruimte, een veilige plek, en willen Den Haag menselijker maken.
Voor iedereen.

  Onze Doelstellingen

  Wat willen wij?

   Onze doelstellingen:

  • Een brug slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, zodanig dat de samenleving er profijt van heeft.
  • Verbeterde toegang tot bestaande voorzieningen voor mensen die momenteel moeilijk de weg daarheen weten te vinden.
  • Verbeteren toekomstperspectieven van kwetsbare groepen.
  • Versterken van draagvlak voor de inclusieve samenleving en het vergroten van wederzijds begrip.
  • Migranten de ruimte geven te laten zien wat ze te bieden hebben.

  Wat doen wij?

  1.Antwoord op hulpvragen

  Ten eerste zijn wij beschikbaar voor allerlei vragen die je als nieuwkomer in Nederland kunt hebben. Wij doen niet over wat de gemeente of Vluchtelingwerk doet, maar vullen aan daar waar de gaten vallen en verwijzen door waar het kan. We zijn zeer laagdrempelig en werken samen met vele partners.

  Voor de vragen hebben wij een:

  • Hulptelefoon (5 dagen per week medisch en algemeen, 1 dag per week juridisch)
  • Facebook site met info en vragen
  • Website met online chat (start eind mei)
  • Inloopspreekuur (4 dagen per week)
  • Spreekuur op afspraak

  2.Ontmoetingsplek

  Bovendien willen we ook een ontmoetingsplek zijn en ruimte bieden aan sociaal-culturele activiteiten. Een plek waar mensen lotgenoten kunnen ontmoeten, maar ook in contact komen met de Nederlandse samenleving. We hebben al een wekelijkse handwerkgroep en kappersles, een muziek/dansgroep die een keer heeft opgetreden, een bijeenkomst van Palestijnse artsen in Nederland. We zijn nu ook bezig met een huiskamercafé en kookproject op een bijzondere plek in Den Haag. Heb je een activiteit of een leuk idee? Mail, bel of kom langs.

  .

  3.Projecten

  Ten derde bieden wij een plek van waaruit mensen nieuwe initiatieven kunnen opstarten.

  Dit zijn initiatieven die integratie en verbinding bevorderen. Dit kan zijn op het gebied van taal, arbeid, voorlichting. We zijn volop in ontwikkeling. Een paar voorbeelden:

  • Gezellige Nederlandse les (beginnersniveau) voor ouderen.
  • Talentenbank die aanbod en initiatieven bijelkaar brengt
  • Juridische en medische informatie films op Facebook.
  • Vrouwenvoorlichtingsgroep: gezelligheid en kennismaking met NL instanties in vertrouwde omgeving.
  • Arabische les voor kinderen, creatieve lesmethoden, zonder religie.
  • Taal/bejaarden maatjes uitwisselingsproject, waar ook Nederlanders direct profijt van hebben.

  Gezinnen helpen sinds 2017

  families

  Projects

  geserveerd uur

  Onze doelstellingen:

  • Een brug slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, zodanig dat de samenleving er profijt van heeft.

  • Verbeterde toegang tot bestaande voorzieningen voor mensen die momenteel moeilijk de weg daarheen       weten te vinden.

  • Verbeteren toekomstperspectieven van kwetsbare groepen.

  • Versterken van draagvlak voor de inclusieve samenleving en het vergroten van wederzijds begrip.

  • Laten zien wat migranten onze samenleving te bieden hebben.

  Internetcursus

  Start internetcursus voor Arabisch sprekenden in Nederland. Hoe werkt DigiD? Online betalen? Andere vragen over internet? Meld je aan als je interesse hebt.

  VCA

  Spreek je wel een beetje Nederlands, maar is Arabisch veel gemakkelijker voor je? Heb je een technisch beroep? Met een VCA diploma kan je weer aan de slag in Nederland. Interesse in VCA cursus in het Arabisch? Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling nemen we...

  OuweMaatjes/TaalMaatjes. Uitwisseling:

  -Zoek je een taalmaatje om je Nederlands te verbeteren? Wil je best wandelen, thee drinken of boodschappen doen met een oudere dame of heer? Laat ons weten -U bent goed bij de pinken, wil graag iets voor anderen betekenen, vindt het gezellig om met iemand te praten,...

  Onze partners

  Neem contact op. Betrokken raken..

   

  Televisiestraat 2,2525 KD,

  0031628849589

  info@mensenvanoveral.nl