Activiteiten Mensen Van Overal

Kinderen en Oplossingen

Deze Activiteit ging over de manier waarop moeders omgaan met hun kinderen en oplossingen vinden voor problemen met verschillende leeftijden (26-10-2019).

Kinderen en Oplossingen

Deze Activiteit ging over de manier waarop moeders omgaan met hun kinderen en oplossingen vinden voor problemen met verschillende leeftijden (26-10-2019).

Stichting op weg naar werk

Deze Activiteit was met stichting op weg naar werk voor een examen VGT voor om als arts Nederland te werken (24-11-2019).

Kinderen en Oplossingen

Deze Activiteit ging over de manier waarop moeders omgaan met hun kinderen en oplossingen vinden voor problemen met verschillende leeftijden (26-10-2019).

Manieren om naar werkkansen

Deze activiteit ging over het opleiden van jonge mensen over manieren om naar werkkansen te zoeken (12-02-2019).

Manieren om naar werkkansen

Deze activiteit ging over het opleiden van jonge mensen over manieren om naar werkkansen te zoeken (12-02-2019).

Nederlandse taal te leren

Deze activiteit gaat over het Nederlandse taal te leren(15-03-2019).

Activiteit gaat over vrouwen

Hoe ze integreren in de Nederlandse samenleving en hoe ze hun zaken regelen(02-04-2019).

Oplossen van de problemen

Deze activiteit ging over het oplossen van sommige mensen op verschillende gebieden (20-04-2019).

Oplossen van de problemen

Deze activiteit ging over het oplossen van sommige mensen op verschillende gebieden (20-04-2019).