Wekelijkse planning

1.Antwoord op hulpvragen

Ten eerste zijn wij beschikbaar voor allerlei vragen die je als nieuwkomer in Nederland kunt hebben. Wij doen niet over wat de gemeente of Vluchtelingwerk doet, maar vullen aan daar waar de gaten vallen en verwijzen door waar het kan. We zijn zeer laagdrempelig en werken samen met vele partners.

Voor de vragen hebben wij een:

 • Hulptelefoon (5 dagen per week medisch en algemeen, 1 dag per week juridisch)
 • Facebook site met info en vragen
 • Website met online chat (start eind mei)
 • Inloopspreekuur (4 dagen per week)
 • Spreekuur op afspraak

2.Ontmoetingsplek

Bovendien willen we ook een ontmoetingsplek zijn en ruimte bieden aan sociaal-culturele activiteiten. Een plek waar mensen lotgenoten kunnen ontmoeten, maar ook in contact komen met de Nederlandse samenleving.

We hebben al een wekelijkse handwerkgroep en kappersles, een muziek/dansgroep die een keer heeft opgetreden, een bijeenkomst van Palestijnse artsen in Nederland. We zijn nu ook bezig met een huiskamercafé en kookproject op een bijzondere plek in Den Haag.

Heb je een activiteit of een leuk idee? Mail, bel of kom langs.

  3.Projecten

  Ten derde bieden wij een plek van waaruit mensen nieuwe initiatieven kunnen opstarten.

  Dit zijn initiatieven die integratie en verbinding bevorderen. Dit kan zijn op het gebied van taal, arbeid, voorlichting. We zijn volop in ontwikkeling. Een paar voorbeelden:

  • Gezellige Nederlandse les (beginnersniveau) voor ouderen.
  • Talentenbank die aanbod en initiatieven bijelkaar brengt
  • Juridische en medische informatie films op Facebook.
  • Vrouwenvoorlichtingsgroep: gezelligheid en kennismaking met NL instanties in vertrouwde omgeving.
  • Arabische les voor kinderen, creatieve lesmethoden, zonder religie.
  • Taal/bejaarden maatjes uitwisselingsproject, waar ook Nederlanders direct profijt van hebben.
   Hulplijn /Facebook vragen 10- 16 u
   Spreekuur medisch 10- 14 u
   Spreekuur algemeen 10 -14 u
   Online chat 10 – 16 u
   Hulplijn / Fb info 10-16 u
   Spreekuur medisch 10 – 14 u
   Spreekuur algemeen 10 – 14 u
   Online chat 10- 16 u
   Hulplijn / Fb info 10 – 16 u
   Spreekuur medisch 10 – 14 u
   Spreekuur juridisch 10 – 16 u
   Spreekuur algemeen 10 – 14 u
   Online chat 10 – 16 u
   Hulplijn / Fb info 10 – 16 u
   Online chat 10 – 16 u
   Hulplijn / Fb info 10 – 16 u
   Online chat 10 – 16 u
   Spreekuur medisch 10 – 14 u
   Spreekuur algemeen 10 – 14 u
   ICT spreekuur 12 – 16 u
   Nederlandse les 12 – 14 u
   Handwerkgroep 14 – 16 u
   Arabische les (kinderen) 12 – 15 u
   Nederlandse les 12 – 14 u
   Kappersles