Over mensenvanoveral

Mensen van Overal is een nieuwe stichting die werkt aan een inclusieve samenleving. Onze oprichters zijn grotendeels Syriërs, maar wij zijn er voor iedereen, ongeacht status, religie of herkomst.

 

Onze Missie 

Onze missie is dat Den Haag een vriendelijke menselijke stad wordt. Een stad, waarin de universele rechten van de mens ECHT nageleefd worden en bureaucratische regels daaraan ondergeschikt zijn. Een stad waarin nieuwkomers zich welkom voelen. Waarin scholing en werk ontplooiing bevordert en voor iedereen toegankelijk is. Waarin we elkaar steunen als we kunnen, gewoon, omdat dat het leven voor iedereen leuker maakt. Een stad met een echte mix van Nederlanders en migranten, families en individuen, ouderen en jongeren, mensen met of zonder asielverhaal. Een stad waar status geen rol speelt en polarisatie geen kans maakt.

Een inclusieve samenleving waarin ieder mens gezien wordt, waarin individuele  eigenaardigheden mogen bestaan, onze rechten gelijk zijn, en we elkaar de kans gunnen ons in vrijheid te ontplooien.

Wij hebben gemerkt dat er onder kwetsbare groepen (zoals migranten die slecht Nederlands spreken) ondanks de bestaande voorzieningen en goede bedoelingen, veel dingen onnodig misgaan. Vaak blijft dit buiten het zicht van officiële instanties. Er blijken allerlei drempels, misverstanden en angsten te bestaan die ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Voor de directbetrokkenen en op den duur ook voor de samenleving. Wij kennen vele voorbeelden. Doordat mensen niet goed begrepen hebben hoe het Nederlandse zorgsysteem werkt ontstaan irritaties en misverstanden en worden ze minder goed geholpen. Door taalproblemen zijn procedures niet duidelijk, ontstaan er misverstanden en voelen mensen zich niet geholpen. Doordat taalonderwijs niet goed aansluit op behoeften van doelgroep geven mensen het op. Door misverstanden ontstaat een wantrouwen naar officiële instanties, en bovendien een voedingsbodem voor spookverhalen die zoveel angst veroorzaken dat mensen niet meer aan de bel durven trekken bij problemen.